Elevcoach

Jag heter Johanna Berggren och arbetar som elevcoach på Almunge skola. Min bakgrund inom bl a hälsopedagogik gör att jag ivrar för hälsofrämjande arbete inom skolan.

Som elevcoach arbetar jag för en lugnare atmosfär på skolan och för att motverka mobbing under rasterna. I samarbete med pedagoger, elevhälsoteamet och övrig personal bidrar jag till att skapa miljöer som främjar elevers hälsa, lärande och utveckling mot kunskapsmålen. Mitt uppdrag innefattar bland annat:

  • Stödsamtal och motiverande samtal med elever
  • Hjälp i konflikthantering och vänskapsrelationer
  • Rådgivare och språkrör gentemot vuxenvärlden
  • Skapa långsiktiga relationer med elever som av olika anledningar behöver lite extra stöd
  • Stötta elever och förebygga skolk

 

Jag handleder även elevrådet där vi arbetar för att att eleverna ska träna på demokratins principer och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former samt även att stegvis praktisera ett större inflytande och eget ansvar för sin utbildning. 

Johanna Berggren

Elevcoach
Uppdaterad: