Vad vill du bli?

Den 24/4 kommer skolrådet och vi i personalen på skolan att erbjuda en temakväll för alla elever ( och vårdnadshavare) i åk 6-8. Syftet med kvällen är att eleverna ska få en möjlighet att möta olika bilder av vad man kan bli, göra och arbeta med som vuxen.

Vilka olika vägar man kan ta i livet och kanske få en ny dörr öppnad för sig. Vi söker nu dig som kan tänka dig att berätta lite om vad du gör i ditt yrke, hur din väg dit har sett ut och kanske svara på några frågor av eleverna. Vi tänker oss en liten kort presentation i mindre grupp där man får ställa frågor.

Anmäl dig så fort du kan, men senast den 5/4 till eva.wiman@uppsala.se

Vi hoppas på många olika röster och bidrag!

För skolrådet och skolan/Eva

25 februari 2019