Terminsavslutning HT21

Eleverna samlas i respektive klassrum med sina mentorer på morgonen och har eget program fram till den gemensamma avslutningen utomhus.

9.30 samlas vi på Kråktorget för en gemensam julavslutning med sång och fika.               

Skolbussarna hem går enligt följande:

Buss 140, 141, 146, 147, 148 avgår kl 10.00

Buss 142, 149 avgår kl 10.10

20 december 2021