Studiebesök från Japan

Professor Mikio Watanabe från Wakayama universitetsbibliotek var på studiebesök på Almunge bibliotek som ett led i sin forskning kring integrerade folk- och skolbibliotek - vi tackar för äran och ett mycket trevligt besök!

1 oktober 2018