Konst på skolan

Konstgruppen  bestående av Tony, Märta, Sanna, Yvonne och Eva var på Konstmuseet och fick en visning av den konst som efter jul kommer att installeras på skolan.

Det är minst tio verk som kommer att installeras över hela skolan. Verken är i olika tekniker; både skulpturer, målningar, grafik och foton.

När konsten är på plats kommer vi att bjuda in till konstrundor med guidning.

Nedan ser ni exempel på konst som gruppen kikade på.

Tavla

7 november 2018