Informationsmöte bliv förskoleklass

Du som har barn som ska börja i förskoleklass höstterminen 2020 är välkomna till ett informationsmöte:

 Datum: 16 januari

 Tid: 18.00-19.30

 Plats: Förskoleklassens klassrum , Almunge skola

          

Vid mötet får du träffa skolledning, lärare och övrig personal i det arbetslag som jobbar med våra elever från förskoleklass till årskurs 3.

Du kommer att få  information om vår skola och vår verksamhet i förskoleklass och fritidshem.

 

 

Har du några frågor så hör av dig till

 

Bodil Eriksson (rektor)                                   Eva Wiman (biträdande rektor)

0174-270024                                                 0174-270023

 

13 januari 2020