Föräldramöte åk 4-6

Välkomna till föräldramöte i åk 4-6

När?  Den 3/9 kl 18.00

Var? Vi har gemensam samling i matsalen kl 18.00, därefter samlas man med mentorerna i respektive hemklassrum.

PS. Om du behöver hjälp med din inloggning till Unikum så kan du få det från 17.30 i matsalen.

Välkomna!

För arbetslag 4-6 /biträdande rektor Eva Wiman

23 augusti 2019