En mobilfri skola

Vi på Almunge skola har kommit överens om att alla elever på skolan i sitt sammanhang ska lämna in de mobiler som är medtagna till skolan. Varje stadie/ klass har sitt system för det.

Syftet för oss är dels att hindra mobilen att distrahera under skoldagen,

att eleverna ges möjlighet att umgås på andra sätt,

att lägga fokus på skolarbetet och

att vi minskar risken för att sociala medier används på ett negativt sätt under skoldagen.

Vi vill skapa en större medvetenhet om mobilanvändandet och ge möjlighet till reflektion och utrymme för annat.

På högstadiet föreslår vi att alla lämna sina mobiler i den för klassen och för detta avsedda lådan som låses in på morgonen och som lämnas tillbaka efter dagens avslutande lektion. Vi rekommenderar inte att ha mobilen, eller andra värdesaker i skåpet. Skåpen är låsta men dels kan lockelsen att använda sin mobil vara svår att motstå och det är också så att man själv ansvarar för de värdesaker som är inlåsta i skåpet. Skolan handar ett lås/elev och det är ett ordinärt lås.

Om en elev ändå väljer att inte lämna in sin telefon utan har den i sitt skåp och det fungerar bra så har vi inga synpunkter på det. Men om telefonen kommer fram och används under skoldagen så kommer den beslagtas och lämnas ut till vårdnadshavare efter skoldagens slut. Skolan beslutar då om konsekvenser i samråd med hemmet.

Vi kommer att utrusta våra lokaler med ännu fler klockor, vi kommer att ge de elever som får lyssna på musik under vissa arbetspass att göra detta via datorn. De elever som lyssnar på litteratur, tex använder inläsningstjänst mm kommer att kunna göra detta. Kortlekar, bollar, spel mm kommer att i samråd med eleverna att inhandlas till rastverksamheten. Vi kommer också att se över öppettiderna i cafeterian.

Vi har under den första månaden uppmanat eleverna och personalen att ringa in klurigheter och saker som vi missat att tänka på. Detsamma gäller er vårdnadshavare. I slutet av september kommer vi att utvärdera den här perioden och då besluta om hur vi fortsätter.

Vi önskar att ni stöttar skolan i detta arbete och vi tror att om vi alla kan hjälpas åt så kommer det fungera och på sikt ge eleverna större studiero, trygghet och bra resultat.

För personalen på Almunge skola/ Bodil och Eva

23 augusti 2019